سبک زندگی اسلامی و معضلی به نام روزه خواری
100 بازدید
تاریخ ارائه : 7/30/2013 12:37:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

نکاتی برای تأمل بیشتر درباره سبک زندگی اسلامی

توفیق حضور در گرمای بالای 50 درجه اهواز، آن هم در ماه مبارک رمضان و مشاهده روزه خواری اجباری کارگران، نانواها، دست فروشها و ... مرا به سوالی جدی مواجه کرد: « آیا نظام اسلامی نباید سبک زندگی وی‍ژه ای برای ماه مبارک طراحی کند؟!» مثلا آیا نمیشد نانواها شبانه پخت کنند و روز، استراحت کنند تا مجبور به روزه خواری نباشند؟ و ....آیاهای فراوان دیگری...

باید سبک زندگی را جدی گرفت!